CEFIRE FORMACIÓN

CEFIRE FORMACIÓN

Consulta la oferta formativa del CEFIRE, Servicio de Formación del Profesorado en la Comunidad Valenciana.

Benvinguts a l’espai de formació en xarxa del Servici de Formació del Professorat de la Comunitat Valenciana.

Basat en l’entorn d’aprenentatge virtual Moodle, es ofereix l’espai de treball col·laboratiuperfecte per a realitzar formació en línia i servir com complement a l’aprenentatge presencial.
A través d’aquesta plataforma el professorat de l’àmbit actuació del Servei de Formació del Professorat de la Comunitat Valenciana pot accedir a  materials d’autoformació, cursos, experiències, seminaris, jornades, projectes de formació, grups de treball…